Zielona Karta

Ubezpieczenie Zielonej Karty daje poczucie bezpieczeństwa w podróży zagranicznej do krajów należących do Systemu Zielonej Karty chroniąc przed konsekwencjami finansowymi w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim.

Dzięki posiadaniu Zielonej Karty nie musisz martwić się o rozmiar szkód wyrządzonych w związku z ruchem swojego pojazdu  na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty.

Limit naszej odpowiedzialności za wyrządzone szkody ustalany jest do wysokości limitów przewidywanych w regulacjach prawnych państw, na terytorium których miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową lub do sumy gwarancyjnej określonej w dokumencie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium:

 • Albanii,
 • Macedonii,
 • Maroka,
 • Mołdawii,
 • Białorusi,
 • Rosji,
 • Czarnogóry – na mocy specjalnego porozumienia na terytorium Czarnogóry honorowane są ZK, na których nie jest skreślony symbol Serbii (SRB),
 • Serbii,
 • Bośni i Hercegowiny,
 • Tunezji,
 • Iranu,
 • Turcji,
 • Izraela,
 • Ukrainy.
Oferujemy bezpłatne ubezpieczenie Zielonej Karty w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Pliki do pobrania: