Pakiet Dealer

Aby zapewnić pełną ochronę ubezpieczeniową pojazdów, w jednym pakiecie zintegrowaliśmy kilka produktów. A wszystko po to, by nasi Klienci mogli cieszyć się atrakcyjną ceną pakietu i szczególnymi warunkami ubezpieczenia.

Pakiet Dealer obejmuje ubezpieczeniem:

 • Odpowiedzialność Cywilną,
 • Auto Casco,
 • Assistance Auto PLUS24service,
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych,
 • Zieloną Kartę.
Na życzenie Klientów, pakiet może dodatkowo obejmować ubezpieczeniem:
 • Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowców pojazdów mechanicznych,
 • Ochronę Prawną.

Odpowiedzialność Cywilna

Ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych objęci są wszyscy posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Ubezpieczenie
zapewni Ci ochronę w przypadku szkód wyrządzonych innym osobom, które powstały w związku z ruchem
ubezpieczonego samochodu.

Auto Casco

Ubezpieczenie Auto Casco zapewnia finansową rekompensatę w przypadku kradzieży, uszkodzenia
pojazdu lub jego wyposażenia.

Auto Casco w UNIQA to:

 • kompleksowa ochrona pojazdu przez 24h na terenie Polski i za granicą,
 • utrzymanie wartości fakturowej pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla pojazdów fabrycznie nowych do 12 miesięcy,
 • zniesiony udział własny w szkodach częściowych likwidowanych w autoryzowanych zakładach naprawczych,
 • naprawy powypadkowe w ASO z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych i technologii fabrycznej,
 • bezgotówkowa likwidacja szkód oparta na umowach z Dealerami.

Assistance – pomocna dłoń 24/7

Ubezpieczenie Assistance Auto PLUS24service gwarantuje szybką pomoc w razie kradzieży pojazdu,
awarii lub wypadku na drodze.

Usługi wchodzące
w skład ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service
STANDARD
+ KOMFORT A + B
zdarzenie:
kradzież, wypadek, awaria
zakres świadczeń:
naprawa na miejscu zdarzenia, holowanie, parking
hotel
organizacja podróży, odbiór pojazdu, informacja turystyczna
informacja w razie wypadku, pomoc administracyjna, informacja o warsztatach, pomoc drogowa, rezerwacja samochodu zastępczego, przekazanie pilnej wiadomości
przebicie/uszkodzenie opony, zagubienie, kradzież, zatrzaśnięcie kluczy, dostarczenie paliwa
wynajem pojazdu zastępczego

Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia Assistance o wariant C,
obejmujący świadczenia pomocy medycznej.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – szczęście w nieszczęściu

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Zapewnia finansową rekompensatę szkód z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym.
Jego zakres obejmuje nie tylko wypadki związane z ruchem pojazdu, ale także zaistniałe podczas: wsiadania i wysiadania, załadowywania i rozładunku oraz podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców

Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość zwiększenia Sumy Ubezpieczenia do 100 000 PLN.