Twoje Casco

Produkt dający możliwość decydowania o cenie i warunkach ubezpieczenia AC poprzez zastosowanie franszyzy redukcyjnej – Twoje Casco I lub franszyzy integralnej – Twoje Casco II.

Produkt Twoje Casco I umożliwia podjęcie decyzji o najbardziej dogodnym wariancie ubezpieczenia Auto Casco, dostosowanym do Twoich indywidualnych potrzeb. Wysokość zniżki uzależniona jest od wysokości udziału własnego (od 1 000 do 5 000 zł) i sumy ubezpieczenia samochodu, zgodnie z poniższą tabelą.

1_650_hcm0005311

Produkt Twoje Casco II polega na wprowadzeniu franszyzy integralnej do ubezpieczenia AC. Określenie przez Ubezpieczonego wysokości wprowadzonej franszyzy oznacza, że UNIQA odpowiada dopiero za szkody przekraczające ustaloną wartość. Odszkodowanie wypłacane jest wówczas w całości. Podobnie, jak w produkcie Twoje Casco I, wysokość zniżki uzależniona jest od wysokości franszyzy oraz sumy ubezpieczenia samochodu, zgodnie z tabelą poniżej:

2_650_hcm0005312

Zalety ubezpieczenia Twoje Casco:

  • możliwość otrzymania aż do 65% zniżki
  • możliwość indywidualnej decyzji o rodzaju franszyzy i jej wysokości
  • zakres odpowiedzialności zgodny z OWU Auto Casco