AutoSzyby Plus24

Ubezpieczenie AutoSzyby PLUS24 jest rozszerzeniem standardowego ubezpieczenia OC/AC. Ubezpieczeniem objęte są szyby czołowa, boczne i tylna ubezpieczonego pojazdu:

 • osobowego,
 • ciężarowo-osobowego,
 • ciężarowego do 3,5 ton DMC.


Ubezpieczeniu podlegają pojazdy:

 • do 20 roku eksploatacji,
 • zarejestrowane w RP.
AutoSzyby_3info_hcm0028119

W razie wystąpienia szkody Ubezpieczający powinien:

 • w terminie 7 dni roboczych powiadomić telefonicznie Centrum Pomocy UNIQA – telefony znajdują się na polisie
 • podać imię i nazwisko, adres, markę, typ i model pojazdu, nr tel do kontaktu, nr polisy AutoSzyby PLUS24
 • postępować zgodnie z dyspozycjami Centrum Pomocy UNIQA

Zalety ubezpieczenia AutoSzyby:

 • ochrona szyb ubezpieczonego pojazdu przez 24h na terytorium RP
 • pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w przypadku braku AC
 • brak udziałów własnych w szkodzie
 • możliwość doubezpieczenia po szkodzie
 • bezterminowa gwarancja na wykonaną usługę naprawy lub wymiany
 • rozliczenie szkody w formie bezgotówkowej
 • długi termin zgłoszenia szkody - aż do 7 dni roboczych

Pliki do pobrania:

OWU obowiązujące od dnia 19 listopada 2012
OWU AutoSzyby PLUS24

OWU obowiązujące w sprzedaży ubezpieczeń za pośrednictwem Dealerów i Leasingodawców
OWU AutoSzyby PLUS24 Dealer-Leasing