Ubezpieczenie NW dla sportowców

Osoby czynnie uprawiające sport są szczególnie narażone na wypadki. Każdy sportowiec chciałby też po wypadku jak najszybciej wrócić do formy.

Jeżeli jesteś właścicielem klubu sportowego czy organizatorem zajęć lub imprez sportowych, zawrzyj zbiorowe ubezpieczenie NNW, które pomoże Twoim podopiecznym szybciej wrócić do formy.

W  zależności od potrzeb możesz wybrać:

  • ochronę przez całą dobę na całym świecie
  • ochronę dotyczącą wypadków w życiu sportowym

Gdy przydarzy się wypadek, wypłacimy Ci świadczenia.

Jeżeli wybrałeś wariant podstawowy ubezpieczena NNW, wypłacimy Ci:
  • świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • świadczenie na wypadek śmierci – 50% sumy ubezpieczenia

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym wypłacimy Ci dodatkowo:
  • świadczenie na wypadek trwałego inwalidztwa lub śmierci spowodowanych przez zawał serca lub udar mózgu
  • zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – do 30% sumy ubezpieczenia
  • zasiłek dzienny za okres niezdolności do pracy lub nauki – 0,1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności, maksymalnie 30 zł za dzień przez maksymalnie 90 dni licząc od 1-go dnia niezdolności w przypadku leczenia szpitalnego oraz 15-go dnia niezdolności w przypadku leczenia ambulatoryjnego
  • świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy w wysokości 50% sumy ubezpieczenia
  • świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 0,15% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 30 zł przez maksymalnie 90 dni
  • koszty pochówku w wysokości 50% sumy ubezpieczenia bez względu na wysokość faktycznie poniesionych kosztów

Pliki do pobrania:

OWU następstw nieszczęśliwych wypadków