Ubezpieczenie ochrony prawnej

Codzienna aktywność w życiu prywatnym może nieść konieczność ochrony swoich interesów na drodze postępowania sądowego.

Poważne kłopoty mogą się pojawić, gdy spowodujesz wypadek drogowy lub zostaniesz oskarżony o popełnienie innego wykroczenia lub przestępstwa. Wtedy potrzebny Ci będzie dobry prawnik, za usługi którego trzeba niejednokrotnie dużo zapłacić.  Warto posiadać wtedy ubezpieczenie ochrony prawnej.

Ubezpieczenie obejmuje następujące koszty ochrony prawnej, które Ubezpieczony poniósł w celu obrony lub dochodzenia swoich praw przed sądem:

 • wynagrodzenie jednego adwokata ustanowionego w sprawie;
 • koszty i opłaty sądowe, w tym koszty wynagrodzenia biegłych wydających opinięwtoku procesu;
 • koszty postępowania egzekucyjnego;
 • koszty dojazdu Ubezpieczonego do sądów mających siedzibę poza miejscowością zamieszkania Ubezpieczonego, o ile stawiennictwo jest obowiązkowe;
 • koszty sądowe poniesione przez stronę przeciwną, jeśli ubezpieczony zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu jest zobowiązany do ich zwrotu lub pokrycia;
 • koszty niezbędnych czynności notarialnych;
 • koszty tłumaczenia dokumentów koniecznych do obrony interesów Ubezpieczonego.
 

Ubezpieczenie ochrony prawnej może być zawarte w wersji:

 • A - ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w życiu prywatnym
 • B - ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w związanej z nieruchomością
 • C - ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w sprawach z zakresu ruchu drogowego

Zalety ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie skierowane jest zarówno do osób fizycznych, jak również do firm,
 • Ubezpieczony ma prawo swobodnego wyboru adwokata,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o spory rozstrzygane przez sądy powszechne innych krajów członkowskich Unii Europejskiej,
 • możliwość wykupienia udziału własnego.

Pliki do pobrania: