Uniwersalne ubezpieczenie na życie z UFK

Fundusz & Perspektywa to rozwiązanie inwestycyjne idealne dla osób, które chcą efektywnie inwestować swoje oszczędności i jednocześnie korzystać z przywilejów, jakie daje forma ubezpieczenia na życie.

Komunikat

Idea TFI zmieni nazwę na Inventum TFI

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją od Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dniem 31.03.2014 r. nastąpi zmiana nazwy tego Towarzystwa na Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna oraz zmiany nazw funduszy, którymi to Towarzystwa zarządza.

W związku z powyższym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna informuje, że nastąpi zmiana nazw Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, dostępnych w ramach naszej oferty, które inwestują w fundusze inwestycyjne, zarządzane przez to Towarzystwo.

Zmianie ulegnie nazwa UNIQA- Idea Premium na UNIQA – Inventum Premium.

Więcej informacji o zmianie nazwy oraz jej przyczyny.

UNIQA w najbliższym czasie opublikuje Uniwersalny wykaz UFK i Regulamin UFK obejmujący wspomnianą zmianę.

Szczegóły:

Ubezpieczenie zapewnia gromadzenie kapitału dzięki inwestowaniu składek w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, wpłatom dodatkowym oraz podwyższaniu wartości składki w trakcie trwania umowy.

W razie śmierci Ubezpieczonego zgromadzone środki otrzymuje wcześniej wskazana osoba lub instytucja, a wypłacone świadczenie zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn i nie jest wliczane do masy spadkowej.

Swoboda wyboru ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz wysokości przekazywanej na nie składki pozwalają na indywidualne kształtowanie charakteru inwestycji a w przypadku regularnych wpłat dają efekt procentu składanego: im dłużej oszczędzamy, tym szybciej rośnie kapitał.

W zależności od wersji produktu, składkę można opłacać regularnie lub jednorazowo.
Fundusz & Perspektywa to około 55 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, inwestujących w Polsce i za granicą, w tym: fundusze akcyjne, fundusze zrównoważone, fundusze obligacji ,fundusze pieniężne, fundusze stabilnego wzrostu, fundusze ochrony kapitału, fundusze absolutnej stopy zwrotu,  portfele modelowe.

Dla osób stawiających pierwsze kroki na rynku kapitałowym przeznaczone są Portfele modelowe o zróżnicowanej pod kątem ryzyka strategii, zarządzane przez Specjalistów dbających o maksymalizację zysku z inwestycji. Portfele modelowe są dostępne bez dodatkowej opłaty za zarządzanie.

Dzięki formie ubezpieczenia na życie, konwersje jednostek pomiędzy funduszami nie są obciążone podatkiem od zysków kapitałowych. Pozwala to maksymalnie wykorzystać różnorodność oferty inwestycyjnej i w zależności od koniunktury na rynku zmieniać profil inwestycji, a przy tym korzystać z odroczenia zapłaty podatku dochodowego od zysku z inwestycji - 19% podatek płacony jest dopiero w momencie wypłat środków.
Szczegółowe warunki inwestycji zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, regulaminach funduszy oraz tabelach opłat i limitów. Powyższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Inwestycje w jednostki funduszy mogą przynieść znaczące zyski, ale obarczone są ryzykiem finansowym związanym z inwestowaniem pieniędzy w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które ponosi Ubezpieczony, a które charakterystyczne są dla inwestycji dokonywanych na rynkach kapitałowych. W szczególności inwestycje takie mogą przynieść niższe niż oczekiwania Ubezpieczonych zyski lub nawet straty.

Ubezpieczenie zostało przygotowane przez UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A., specjalnie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zalety:

Elastyczność

 • W zakresie kształtowania inwestycji - szeroki wybór UFK inwestujących w fundusze zarządzane zarówno przez najlepsze polskie TFI na rynku, jak i przez wyselekcjonowanych zagranicznych zarządzających.
 • trzy Portfele Modelowe dostępne beż żadnych dodatkowych opłat
 • możliwość wpłat regularnych lub jednorazowo, w zależności od wariantu produktu
 • możliwość dokonywania wpłat dodatkowych

Dostępność

 • Dostęp do zainwestowanych środków przez www.uniqa24.pl, gdzie można na bieżąco śledzić wyniki inwestycji w poszczególne UFK, dokonywać bezpłatnych zmian alokacji składki lub zamian UFK.
 • możliwość dokonywania częściowych wypłat
 • atrakcyjny poziom opłat, bardzo konkurencyjny w stosunku do oferty rynkowej
 • malejące opłaty za wykup promujące długoterminowe oszczędzanie

Bezpieczeństwo

 • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci
 • możliwość wskazania dowolnej osoby, jako uprawnionej do wypłaty świadczenia z tytułu zgonu

Korzyści prawno - podatkowe

 • brak podatku od zysków kapitałowych przy przeniesieniu środków między UFK
 • w przypadku zgonu Ubezpieczonego brak postępowania spadkowego gwarantuje szybkie przekazanie pieniędzy wskazanym osobom
 • ochrona 75% środków z polisy w przypadku roszczeń z egzekucji sądowej

Uproszczony sposób przystąpienia do umowy

 • nie są wymagane żadne badania medyczne

Pliki do pobrania: