Ubezpieczenie na życie i dożycie Pewna Przyszłość

To ubezpieczenie dla osób, które chcą mieć zapewnione źródło dochodów dla rodziny po  zaistnieniu nagłego zdarzenia. A jednocześnie rozumieją potrzebę systematycznego gromadzenia kapitału na jesień życia, aby zapobiec drastycznemu spadkowi dochodów po przejściu na emeryturę.

Umowa zapewnia dostęp do jednego z dwóch świadczeń: Twojego kapitału wolnego od podatku dochodowego, wypłacanego po zakończeniu umowy lub wolnej od podatku od spadków i darowizn, wypłaty dla Twoich bliskich, gdyby zabrakło Ciebie w trakcie trwania umowy.

Świadczenie z tytułu dożycia równe jest wybranej sumie ubezpieczenia natomiast świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego równe jest  procentowej wysokości świadczenia za zgon (wg wskaźnika 0%, 25%, 50%, 75%, 100% sumy ubezpieczenia) lub kwoty naliczonej za każdy pełny rok polisowy, aż do dnia zgonu Ubezpieczonego, obliczanej poprzez podzielenie sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zgonu przez ilość lat, na jaką została zawarta umowa ubezpieczenia, przy czym w przypadku zgonu Ubezpieczonego w ostatnim roku ubezpieczenia świadczenie jest równe sumie ubezpieczenia.
Oba świadczenia mogą wzrastać o wskaźnik indeksacji.
Ponad określoną w polisie sumę ubezpieczenia, klient ma prawo do udziału w zysku osiągniętego
na lokatach dotyczących danej umowy ubezpieczenia.

Dopuszczalny wiek przystąpienia do ubezpieczenia: 18 – 64 lata
Możliwy okres trwania ubezpieczenia: od minimum 5 lat, do maksimum pierwszej rocznicy umowy
po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70 lat
Minimalna suma ubezpieczenia: 5.000 zł
Minimalna składka w wybranym cyklu płatności wynosi 50 zł, przy czym nie musi to być składka miesięczna. W zależności od wieku, a także od warunków umowy może to być także minimalna składka kwartalna lub półroczna.

Ubezpieczenie może zostać zawarte w wariancie podstawowym lub rozszerzonym o umowy ubezpieczeń dodatkowych:

 • Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek ciężkich zachorowań Ubezpieczonego
 • Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
 • lub częściowego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie Dodatkowe przejęcia opłacania składki w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do jakiejkolwiek pracy
 • Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Zalety:

 • tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa w zakresie zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku już od dnia wypełnienia wniosku i wpłaty pierwszej składki - do wysokości wnioskowanej sumy ubezpieczenia, maksymalnie do 50 000 złotych,
 • możliwość dokonania wykupu wartości  polisy,
 • możliwość zastosowania okresu bezskładkowego,
 • możliwość dokonania zmiany zakresu ochrony w każdą rocznicę polisy,
 • gwarancja sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia,
 • wypłacane świadczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • udział w zysku osiągniętym na lokatach dotyczących danej umowy ubezpieczenia.

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWUD na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub częściowego inwalidztwa NW
OWUD na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW
OWUD na wypadek przejęcia opłacania składki w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
OWUD z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
OWUD z tytułu ciężkich zachorowań
Zgłoszenie zmiany danych - wniosek