Krótkoterminowe ubezpieczenie na życie Aktywne życie

Aktywne życie jest rocznym ubezpieczeniem na życie, przeznaczonym dla osób aktywnych i często podróżujących. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonej osoby.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta przez osoby w wieku: 18 – 64 lat
Umowa zawierana jest okres 1 roku.
Świadczenie jest wypłacane w następujących przypadkach:

  • zgon Ubezpieczonego,
  • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • częściowe i trwałe inwalidztwo i złamania spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

Sposób zawarcia umowy został maksymalnie uproszczony. Warunkiem zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie wniosku o ubezpieczenia i opłacenie składki. Decydując się na ten rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczony nie będzie musiał przechodzić żadnych badań lekarskich i wypełniać dodatkowych ankiet medycznych.
Ubezpieczenie Aktywne życie zapewnia:

  • ochronę już od następnego dnia po wypełnieniu wniosku i wpłacie składki,
  • możliwość kontynuowania umowy przez kolejne roczne okresy, w zależności od aktualnej potrzeby.

Zalety:

  • wysoka suma ubezpieczenia w przypadku zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • stała, niska kwota składki niezależna od wieku i płci Ubezpieczonego,
  • brak wymogu ankiety medycznej i badań lekarskich,
  • brak karencji.

Pliki do pobrania: