botton_l_sz
 
UNIQA Komunikacyjne OC komunikacyjne

OC komunikacyjne

Ubezpieczenie OC w UNIQA gwarantuje,że nie będziesz musiał pokrywać strat materialnych oraz ewentualnych kosztów związanych z kalectwem,śmiercią lub rozstrojem zdrowia osób poszkodowanych w wyniku kolizji drogowych.

Dlaczego warto wybrać OC komunikacyjne w UNIQA?

Z trzech najważniejszych powodów:

 • Zniżka do 80%
Jej wysokość zależy m.in. od wieku i szkodowości Klienta; marki, modelu i wieku pojazdu oraz zakresu ubezpieczenia (zniżka 10% za pakiet OC/AC/NNW).
 • Gwarancja Utrzymania Ceny
Każdy uczestnik programu UNIQA BonusClub, który będzie mógł poszczycić się bezszkodową historią ubezpieczenia OC w UNIQA, dostanie w prezencie Gwarancję Utrzymania Ceny na OC w kolejnym roku.
 • MINI Assistance Gratis
Posiadając OC komunikacyjne w UNIQA, korzystasz bezpłatnie z usługi MINI Assistance.

Zobacz, co wchodzi w skład świadczeń assistance:

Kraj Polska
Cena Gratis
Wiek Twojego pojazdu do 15 lat
Wiek pojazdu osoby poszkodowanej bez limitu
Naprawa na miejscu 50 EUR
Holowanie Po wypadku - najbliższy warsztat, nie dalej niż 50 km od miejsca zdarzenia
Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej Po wypadku - najbliższy warsztat, nie dalej niż 50 km od miejsca zdarzenia
Parking 20 EUR/ max 2 doby
Informacja turystyczna TAK
Informacja w razie wypadku TAK
Informacja o warsztatach TAK
Informacja o pomocy drogowej  TAK

Szczegółowe informacje:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym . Jego zakres obejmuje:
 • szkody w mieniu, czyli pokrywa koszty naprawy mienia, w które Ubezpieczony uderzył (do 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia)
 • szkody osobowe, czyli pokrywa odszkodowania dla osób poszkodowanych w kolizji drogowej (do 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia)
Ubezpieczenie OC gwarantuje ochronę w przypadku zdarzeń związanych z ruchem pojazdu, a także podczas wsiadania i wysiadania, załadunku i rozładunku pojazdu, oraz podczas jego zatrzymania, postoju i garażowania. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na zasadzie wzajemności: zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi. 

Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy. Polisę na okres krótszy niż rok można wykupić tylko w określonych w Ustawie* przypadkach.

* Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z dnia 16 lipca 2003 r. poz. 1152 z późn. zm).

Zalety OC komunikacyjnego:

 • Zniżka aż do 80%
 • Gwarancja utrzymania ceny dla uczestników programu UNIQA Bonus Club w kolejnym roku
 • MINI Assistance gratis
 • Bezpłatne ubezpieczenie Zielonej Karty
 • Gwarancja wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone poszkodowanym z winy Ubezpieczonego
 • Zniżki aż do 60% za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
 • Możliwość rozłożenia płatności składki na raty

Pliki do pobrania: