botton_l_sz
 
UNIQA OC Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Jeżeli wyrządzisz komuś szkodę, jesteś zobowiązany do jej naprawienia. Odpowiadasz także za szkody wyrządzone przez swoje niepełnoletnie dziecko, niezależnie od tego, czy są to zniszczone okulary jego kolegi, czy wybita niechcący podczas gry w piłkę szyba sąsiada.

Osoba poszkodowana może wnieść roszczenie przeciwko Tobie, dlatego w takich sytuacjach warto jest mieć ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ciebie i Twoich najbliższych, którzy z Tobą mieszkają lub prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.


Ubezpieczenie może być zawarte także w zakresie rozszerzonym o następujące ryzyka:

 • szkody związane z posiadaniem i używaniem przez Ubezpieczonego broni palnej i pneumatycznej
 • szkody wyrządzone przez pomoc domową
 • szkody rzeczowe wyrządzone wskutek jazdy rowerem drogami publicznymi
 • szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lokalu lub budynku mieszkalnego niezamieszkałego lub nieużytkowanego przez ponad 60 dni
 • szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem koni lub zaprzęgu konnego
 • szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
 • szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zalety:

 • szeroki zakres ubezpieczenia z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb Ubezpieczonego
 • zakres ubezpieczenia szerszy niż w standardowych ubezpieczeniach oferowanych na rynku łącznie z ubezpieczeniami mienia
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia bez konieczności zawierania innych ubezpieczeń, np. ubezpieczenia mieszkania
 • możliwość wykupienia udziału własnego

Pliki do pobrania: