botton_l_sz
 
UNIQA Rolnicze Mienie ruchome w gospodarstwie rolnym
naglowek_rolnicze

Mienie ruchome w gospodarstwie rolnym

Jeżeli jesteś właścicielem lub użytkownikiem gospodarstwa rolnego, możesz skorzystać z propozycji ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych.

Ubezpieczeniem może być objęte mienie, takie jak produkty rolne, inwentarz żywy, mienie związane
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ruchomości domowe Twoje i Twoich bliskich, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo.

Ubezpieczenie nie obejmuje drobiu i zwierząt futerkowych w produkcji fermowej, pojazdów podlegających rejestracji w kraju, które podlegają ochronie na mocy odrębnych ubezpieczeń.

UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody spowodowane takimi zdarzeniami losowymi, jak:

  • ogień
  • huragan
  • powódź
  • deszcz nawalny
  • lawina
  • grad
  • wybuch
  • upadek pojazdu powietrznego
  • zapadanie i usuwanie się ziemi
  • piorun

Odpowiadamy również za zaginięcie ubezpieczonego mienia w czasie akcji ratowniczej prowadzonej
w związku z ww. zdarzeniem losowym oraz porażenie zwierząt gospodarskich prądem elektrycznym.

Za opłatą dodatkowej składki odpowiadamy również za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku ruchomości domowych z budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że był należycie zabezpieczony.

Za opłatą dodatkowej składki odpowiadamy również za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku ruchomości domowych z budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że był należycie zabezpieczony.