botton_l_sz
 
UNIQA Zdrowotne Grupowe ubezpieczenie zdrowotne
naglowek_indywidualne_zdrowotne1

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne zapewnia kompleksową opiekę medyczną i nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów Twoim pracownikom.

Ochronę może Ci zapewnić proponowane przez nas ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności.

Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności to propozycja dla rolników, właścicieli ferm hodowlanych, baz kontaminacyjnych, organizatorów zawodów sportowych. Ochroną objęte są konie i owce w wieku od sześciu miesięcy, bydło w wieku od jednego miesiąca, trzoda chlewna od wagi 25 kg. Ubezpieczeniem mogą tylko być objęte zwierzęta zdrowe i bez wad. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody w postaci padnięcia albo uboju z konieczności powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek choroby albo wypadku zwierzęcia. Ubój z konieczności uznawany jest wówczas, gdy lekarz weterynarii stwierdził na piśmie:
 • brak szans na wyleczenie zwierzęcia
 • agresywność koni lub bydła zagrażającą życiu lub zdrowiu ludzi
 • całkowitą utratę przydatności użytkowej konia na skutek choroby lub wypadku, gdy na skutek wypadku konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia ewentualnie ratowanie wartości rzeźnej
 • Ubezpieczenie zwierząt może być rozszerzone na udokumentowane koszty bezskutecznego, a rokującego nadzieję leczenia, które zostały przez Ciebie poniesione, a zwierzę padło lub zostało dobite z konieczności, w trakcie takiego leczenia.

Ze zdrowotnego ubezpieczenia grupowego UNIQA mogą skorzystać członkowie różnych grup np. pracownicy zakładów, instytucji, stowarzyszeń oraz członkowie ich rodzin - współmałżonkowie oraz dzieci. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta dla grupy liczącej co najmniej 15 osób.

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne Zdrowie&Harmonia to:

 • kompleksowa opieka medyczna
 • nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów
 • nieograniczona liczba badań i konsultacji – bezgotówkowych oraz refundowanych
 • komfort i wysoki standard usług
 • wizyty w przychodniach bez oczekiwania i kolejki
 • estetyczne wnętrza i miła obsługa
 • możliwość ubezpieczenia rodziny

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od wyboru danej opcji ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na podstawie ubezpieczenia podstawowego:

 • podstawowa opieka ambulatoryjna
Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie dodatkowe:
 • specjalistyczna opieka ambulatoryjna
 • koszty leczenia poza granicami kraju
 • chirurgia jednego dnia
 • świadczenie operacyjne
 • świadczenie szpitalne
 • medycyna pracy

Co mam zagwarantowane w ramach poszczególnych świadczeń?

 • podstawowa opieka ambulatoryjna - pokrycie kosztów konsultacji u lekarza rodzinnego, internisty oraz pediatry (liczba wizyt jest nielimitowana), szczepienia przeciw grypie oraz podstawowych badań laboratoryjnych i diagnostycznych
 • specjalistyczna opieka ambulatoryjna - pokrycie kosztów konsultacji u lekarzy wszystkich specjalności (liczba wizyt jest nielimitowana), wizyt domowych oraz szerokiego zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych
 • koszty leczenia poza granicami kraju - pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, dentystycznego, podróży osoby bliskiej, powrotnego transportu Ubezpieczonego do kraju, przewiezienia zwłok do Polski, akcji ratowniczych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez każde pierwsze 45 dni pobytu za granicą
 • chirurgia jednego dnia - pokrycie kosztów zaleconych przez lekarza zabiegów chirurgicznych
 • świadczenie szpitalne - świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia (50 PLN, 80 PLN, 100 PLN, 120 PLN, 150 PLN)
 • świadczenie operacyjne - świadczenie pieniężne na wypadek poddania się operacji chirurgicznej w następstwie choroby, nieszczęśliwego wypadku lub ciąży
 • medycyna pracy – szeroki zakres świadczeń związanych z wypełnieniem przez pracodawcę obowiązków wynikających z kodeksu pracy

Zalety Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Zdrowie&Harmonia:

 • nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów
 • bezgotówkowe konsultacje i badania w placówkach Partnerów Medycznych
 • komfort i wysoki standard usług
 • ceniony przez pracowników benefit pozapłacowy

Pliki do pobrania: