botton_l_sz
 
UNIQA Życiowe Zbiorowe ubezpieczenie na życie - Razem Bezpieczniej
naglowek_indywidualne_zyciowe1

Zbiorowe ubezpieczenie na życie - Razem Bezpieczniej

To produkt, który zapewnia szeroki zakres ochrony życia i zdrowia Ubezpieczonego oraz jego najbliższych. Ubezpieczenie skierowane jest do osób niepracujących, wolnych zawodów, prowadzących własną działalność gospodarczą, jak również pracowników zakładów pracy.

Klient ma możliwość wyboru spośród 3 wariantów zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dopasowanej do indywidualnych potrzeb sumy ubezpieczenia od 5.000 do 20.000 PLN. W ramach danego wariantu i sumy ubezpieczenia każdy Ubezpieczony ma jednakowy zakres ubezpieczenia i jednakową stałą składkę przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej.

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba w wieku 18 - 55.

Ochrona dla każdego Ubezpieczonego trwa maksymalnie do ukończenia 65 roku życia

Zalety:

  • szeroki zakres ochrony życia i zdrowia Ubezpieczonego oraz jego najbliższych
  • 3 warianty ubezpieczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientaniskie składki
  • wysokie sumy ubezpieczenia
  • brak wymogu badań lekarskich