botton_l_sz
 
UNIQA NNW Indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wypłatę świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i na wypadek śmierci.

W zależności od potrzeb możesz wybrać:

 • ochronę przez całą dobę na całym świecie
 • ochronę w związku z wykonywaniem zawodu lub określonej działalności
 • ochronę w związku z wykonywaniem zawodu lub określonej działalności oraz w drodze z domu do pracy i z pracy do domu

Gdy przydarzy Ci się wypadek, wypłacimy Ci świadczenie:

Jeżeli wybrałeś wariant podstawowy ubezpieczenia NNW, wypłacimy Ci:
 • świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • świadczenie na wypadek śmierci – 50% sumy ubezpieczenia

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym wypłacimy Ci dodatkowo:
 • świadczenie na wypadek trwałego inwalidztwa lub śmierci spowodowanych przez zawał serca lub udar mózgu
 • zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – do 30% sumy ubezpieczenia
 • zasiłek dzienny za okres niezdolności do pracy lub nauki – 0,1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności, maksymalnie 30 zł za dzień do 90 dni, licząc od pierwszego dnia niezdolności w przypadku leczenia szpitalnego oraz od piętnastego dnia niezdolności w przypadku leczenia ambulatoryjnego
 • zadośćuczynienie za ból w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, jeżeli wypadek nie spowoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale Ubezpieczony będzie przez przynajmniej 30 dni niezdolny do pracy lub nauki
 • świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy w wysokości 80% sumy ubezpieczenia
 • świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 0,15% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 30 zł za dzień przez maksymalnie 90 dni
 • koszty pochówku w wysokości 50% sumy ubezpieczenia bez względu na wysokość faktycznie poniesionych kosztów

Pliki do pobrania: