botton_l_sz
 
UNIQA Życiowe Terminowe ubezpieczenie na życie Wysoka ochrona
naglowek_indywidualne_zyciowe

Terminowe ubezpieczenie na życie Wysoka ochrona

Terminowe ubezpieczenie na życie jest najdoskonalszą formą finansowego zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci głównego żywiciela. Jest także jedną z podstawowych form zabezpieczania zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań, powszechnie akceptowanych przez instytucje finansowe.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonej osoby.

Świadczenie wynikające z ochrony życia zawartej w tym ubezpieczeniu może wzrastać o wskaźnik indeksacji sumy ubezpieczenia i składki. Zapewnia to realność świadczenia w czasie.

Wiek przystąpienia do ubezpieczenia: 18 – 64 lata.

Możliwy okres trwania ubezpieczenia: 1 – 40 lat, nie dłużej niż do pierwszej rocznicy umowy
po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70 lat.

Minimalna suma ubezpieczenia - 10.000 zł.

Minimalna składka w wybranym cyklu płatności  wynosi 50 zł. Przy czym nie musi to być składka miesięczna. W zależności od wieku, a także od warunków umowy może to być także minimalna składka kwartalna lub półroczna.

Ubezpieczenie może zostać zawarte w wariancie podstawowym lub rozszerzonym o umowy ubezpieczeń dodatkowych:

 • Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek ciężkich zachorowań Ubezpieczonego,
 • Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego
  do pracy lub częściowego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Ubezpieczenie Dodatkowe przejęcia opłacania składki w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do jakiejkolwiek pracy,
 • Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Zalety:

 • Jedne z najniższych składek na rynku
 • Świadczenie wypłacane po śmierci Ubezpieczonego jest zwolnione z podatku
 • W przypadku rozwiązania umowy przed końcem okresu ubezpieczenia zwrócimy część już wypłaconych składek dla umów zawartych na okres ponad 10 lat
 • Liczne opcje dodatkowe pozwalające poszerzyć zakres ochrony, zarówno w zakresie świadczeń na wypadek zgonu, jak również choroby Ubezpieczonego

Pliki do pobrania: