botton_l_sz
 
UNIQA Życiowe Parasol na życie
naglowek_indywidualne_zyciowe

Parasol na życie

Parasol na życie to grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie, które zapewnia Tobie i Twojej rodzinie bezpieczeństwo i źródło dochodu na wypadek nagłych zdarzeń. Dzięki niemu możesz również oszczędzać na zaplanowane wydatki w przyszłości.

Produkt dostępny w ofercie Raiffeisen Polbank.

Przedmiotem ubezpieczenia jest Twoje życie i zdrowie

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • zgon Ubezpieczonego
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku za dzień pobytu
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • dożycie Ubezpieczonego do końca okresu ochrony

Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach:

 • Podstawowy
 • Ochronny
 • Zaufania

Ochrona ubezpieczeniowa trwa 15 lub 20 lat i rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie Parasol na życie jest dedykowane osobom które:

 • ukończyły 18 lat i nie ukończyły 47. roku życia – okres ubezpieczenia 15 lat
 • ukończyły 18 lat i nie ukończyły 45. roku życia - okres ubezpieczenia 20 lat

Suma ubezpieczenia wynosi 23 300 PLN lub 40 000 PLN

Składka ubezpieczenia płatna miesięcznie lub rocznie. Wysokość składki zależy od wybranego wariantu i sumy ubezpieczenia.

Zdarzenie objęte ochroną Wariant Podstawowy Wariant Ochronny Wariant Zaufania
Zgon Ubezpieczonego niezależnie od przyczyn
Dożycie Ubezpieczonego do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej
Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku NW  
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NN  
Hospitalizacja Ubezpieczonego  w wyniku NW    

Zalety:

 • Zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń
 • Połączenie ochrony i gromadzenia środków finansowych
 • Duży wybór zakresu ochrony ubezpieczeniowej
 • Gwarancja utrzymania realnej wartości sumy ubezpieczenia
 • Wypłacane świadczenie powiększone o udział w zysku
 • Gwarancja ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do końca wybranego okresu
 • Brak wymogu badań lekarskich

Pliki do pobrania: