botton_l_sz
 
UNIQA Majątkowe Roboty budowlano-montażowe
naglowek_indywidualne_majatkowe1

Roboty budowlano-montażowe

W procesie realizacji inwestycji budowlanej lub montażowej, ewentualne szkody mogą zostać spowodowane nie tylko przez ogień, piorun, wybuch, huragan, powódź, opady atmosferyczne, kradzież, rabunek ale i przez wiele innych przyczyn.

Ubezpieczenie UNIQA skonstruowane na bazie all risk zapewnia solidną ochronę wszystkich stron kontraktu: inwestora, wykonawców, podwykonawców czy też instytucji finansujących kontrakt.

Co może być ubezpieczone?

 • obiekty i roboty budowlane lub montażowe,
 • sprzęt i wyposażenie budowlane lub montażowe,
 • maszyny i urządzenia użyte do realizacji kontraktu,
 • mienie osobiste pracowników.

Jakie ryzyka dodatkowe możesz ubezpieczyć?

 • odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi lub montażowymi,
 • odpowiedzialność cywilna wzajemna,
 • koszty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,
 • koszty frachtu lotniczego i ekspresowego,
 • inne koszty.

Zalety:

 • Szeroki zakres ubezpieczenia oparty na konstrukcji ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
 • Możliwość  dostosowania do indywidualnych potrzeb Ubezpieczonego przy pomocy zastosowania klauzul dodatkowych
 • Możliwość ubezpieczenia wielu kontraktów w ramach jednej umowy generalnej

Pliki do pobrania: