botton_l_sz
 
UNIQA Majątkowe
naglowek_indywidualne_majatkowe1

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw

Ubezpieczenie Mienia Przedsiębiorstw jest podstawowym produktem ubezpieczeniowym dla Firm.  Obejmuje ochroną szkody spowodowane w mieniu w wyniku działania szeregu ryzyk pochodzących od czynników zewnętrznych, zależnie od wykupionego zakresu ubezpieczenia.

Więcej…

Sprzęt elektroniczny, dane i nośniki

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu elektronicznego wskutek nieprzewidzianego wypadku, który uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie w działalności gospodarczej.

Więcej…

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw jest skierowany do podmiotów gospodarczych, których roczny obrót w związku z prowadzoną działalnością nie przekracza 25 milionów złotych i których wartość majątku w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie przekracza 20 milionów złotych.

Więcej…

Mienie w transporcie

Twój prestiż zależy od terminowej dostawy towarów pierwszorzędnej jakości. Starannie je pakujesz i ostrożnie załadowujesz. Czy masz pewność, że w takim stanie dotrą do miejsca docelowego?

Więcej…

Roboty budowlano-montażowe

W procesie realizacji inwestycji budowlanej lub montażowej, ewentualne szkody mogą zostać spowodowane nie tylko przez ogień, piorun, wybuch, huragan, powódź, opady atmosferyczne, kradzież, rabunek ale i przez wiele innych przyczyn.

Więcej…

Gwarancje ubezpieczeniowe

Służą jako środek do realizacji  wielu kontraktów w jednym czasie bez konieczności blokowania środków pieniężnych, czym poprawiają płynność finansową przedsiębiorstwa. Podnoszą wiarygodność Klienta wobec kontrahentów.

Więcej…