botton_l_sz
 
UNIQA OC
naglowek_indywidualne_oc1

OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia

Ubezpieczenie OC gwarantuje bezpieczeństwo finansowe firmy w przypadku wyrządzenia przez Ciebie czy Twoich pracowników szkody osobie trzeciej. Dodatkowo, dzięki posiadaniu polisy OC Twoi partnerzy biznesowi będą mieli do Ciebie większe zaufanie, zawierając kontrakty czy zapraszając Twoją firmę do udziału w przetargu.

Więcej…

OC przewoźników

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca powinieneś przekonać swojego klienta, że myślisz o zagrożeniach, jakie stwarza transport. Właściwym argumentem może być przedstawienie solidnie przygotowanej polisy ubezpieczenia OC przewoźników.

Więcej…

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu

Ubezpieczenie obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczonego i pracowników Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu określonego w umowie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego przez Ubezpieczonych w pracy zawodowej.

Więcej…