botton_l_sz
 
UNIQA OC OC przewoźników
naglowek_indywidualne_oc1

OC przewoźników

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca powinieneś przekonać swojego klienta, że myślisz o zagrożeniach, jakie stwarza transport. Właściwym argumentem może być przedstawienie solidnie przygotowanej polisy ubezpieczenia OC przewoźników.

Posiadanie polisy ubezpieczenia OC może zdecydować o tym, jak Twoja Firma będzie postrzegana na rynku i czy to dostanie zlecenie na przewóz.

W zależności od tego, czy przewozisz towary na terenie kraju czy za granicę (na podstawie listów przewozowych CMR), możesz wybrać produkt odpowiadający Twoim potrzebom:

 • ubezpieczenie OC przewoźników w krajowym ruchu drogowym,
 • ubezpieczenie OC przewoźników w międzynarodowym ruchu drogowym.

Już w podstawowym zakresie ubezpieczenia odpowiadamy nie tylko za szkody w samym towarze, ale pokrywamy  również m.in. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym utylizacji, i koszty przeładunku towaru lub jego przechowywania.

Ubezpieczenie możesz zawszeć także w zakresie rozszerzonym o między innymi następujące ryzyka:

 • szkody wyrządzone w przewożonym sprzęcie elektronicznym,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • szkody powstałe w związku z załadunkiem albo rozładunkiem towaru,
 • szkody powstałe w przewożonych materiałach niebezpiecznych (ADR),
 • szkody wyrządzone na terytorium Rosji i Turcji,
 • szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi,
 • szkody powstałe w związku rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru w postaci artykułów spożywczych oraz powstałe w lekach przewożonych w warunkach chłodniczych.
        
W zakresie rozszerzonym w ramach ubezpieczenia OC przewoźników w międzynarodowym ruchu drogowym nasza oferta rozciąga się także, na podstawie klauzul dodatkowych, na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników drogowych w zakresie przewozów kabotażowych.

Zalety ubezpieczenia:

 • szeroki zakres ubezpieczenia z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb Ubezpieczonego,
 • zakres ubezpieczenia inaczej niż w standardowych ubezpieczeniach oferowanych na rynku obejmuje wyraźnie koszty utylizacji towaru po szkodzie,
 • szeroki zakres terytorialny już w podstawowej wersji ubezpieczenia obejmujący terytorium Europy w znaczeniu geograficznym, tylko bez europejskiej części Rosji i Turcji, 
 • jeżeli wstępnie ustalona wysokość szkody w przewożonym towarze nie przekroczy kwoty 1500 EUR, Ubezpieczony wraz z odbiorcą mogą sami sporządzić protokół szkody bez konieczności dokonania oględzin przez UNIQA TU S.A.

Pliki do pobrania: