botton_l_sz
 
UNIQA Majątkowe Gwarancje ubezpieczeniowe
naglowek_indywidualne_majatkowe1

Gwarancje ubezpieczeniowe

Służą jako środek do realizacji  wielu kontraktów w jednym czasie bez konieczności blokowania środków pieniężnych, czym poprawiają płynność finansową przedsiębiorstwa. Podnoszą wiarygodność Klienta wobec kontrahentów.

Gwarancje kontraktowe:

Gwarancje kontraktowe.
Gwarancje kontraktowe wymagane są do przetargów i realizacji kontraktów.

Gwarancje wadialne.
Gwarancje zabezpieczają udział w przetargach, stosowane na etapie organizacji przetargów na wykonanie prac czy realizację dostaw.

Gwarancje należytego wykonania kontraktu.
Gwarancje zapewniają inwestorom wypłatę określonych  kwot, jeżeli wykonawca nie wywiąże się z kontraktu, tj. nie wykona go właściwie lub w terminie.

Gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek. 
Gwarancje zapewniają inwestorom wypłatę określonych kwot, w przypadku gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek, zgodnie z udzieloną gwarancją jakości lub z tytułu rękojmi.
Gwarancje zwrotu zaliczki.
Gwarancje zapewniają inwestorowi terminowy zwrot zaliczki wypłaconej wykonawcy na realizację kontraktu.

Pliki do pobrania:


Pozostałe gwarancje:

Gwarancje celne

Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty długu celnego oraz należności podatkowych.

Wymagane przez organy celne od podmiotów zajmujących się obrotem towarowym z zagranicą. Gwarancje zapewniają organom celnym, zapłatę wymagalnych należności celno-podatkowych, w przypadku uchylania się od ich zapłaty przez Zobowiązanego.

Pliki do pobrania:

SWU Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty długu celnego oraz należności podatkowych