botton_l_sz
 
UNIQA NNW Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
naglowek_indywidualne_nnw1

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  to ubezpieczenie chroniące przed trwałym uszkodzeniem ciała lub śmiercią.

Ubezpieczeniem NNW grupowym mogą być objęci pracownicy zakładu pracy, członkowie stowarzyszeń, organizacji lub innych zdefiniowanych grup. Grupa powinna liczyć przynajmniej 5 osób. Ubezpieczenie można zawrzeć w dwóch formach:

 • w formie bezimiennej, bez konieczności sporządzania imiennej listy Ubezpieczonych
 • w formie imiennej.

W zależności od potrzeb można wybrać:

 • ochronę przez całą dobę na całym świecie
 • ochronę w związku z wykonywaniem zawodu lub określonej działalności
 • ochronę w związku z wykonywaniem zawodu lub określonej działalności oraz w drodze z domu do pracy i z pracy do domu

Jeżeli wybrałeś wariant podstawowy ubezpieczena NNW, wypłacimy Ci:

 • świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • świadczenie na wypadek śmierci – 50% sumy ubezpieczenia

 
Jeżeli posiadasz ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym wypłacimy Ci dodatkowo:

 • świadczenie na wypadek trwałego inwalidztwa lub śmierci spowodowanych przez zawał serca lub udar mózgu
 • zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – do 30% sumy ubezpieczenia
 • zasiłek dzienny za okres niezdolności do pracy lub nauki – 0,1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności, maksymalnie 30 zł za dzień do 90 dni, licząc od pierwszego dnia niezdolności w przypadku leczenia szpitalnego oraz od piętnastego dnia niezdolności w przypadku leczenia ambulatoryjnego
 • zadośćuczynienie za ból w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, jeżeli wypadek nie spowoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale Ubezpieczony będzie przez przynajmniej 30 dni niezdolny do pracy lub nauki
 • świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy w wysokości 80% sumy ubezpieczenia
 • świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 0,15% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 30 zł za dzień przez maksymalnie 90 dni
 • koszty pochówku w wysokości 50% sumy ubezpieczenia bez względu na wysokość faktycznie poniesionych kosztów