botton_l_sz
 
UNIQA Rolnicze Zwierzęta
naglowek_rolnicze

Zwierzęta

Jeżeli jesteś rolnikiem, właścicielem fermy hodowlanej lub baz kontaminacyjnych,  organizatorem zawodów sportowych powinieneś wziąć pod uwagę nieprzewidziane przypadki i zabezpieczenia przed ich skutkami.

Ochronę może Ci zapewnić proponowane przez nas ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności.

Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności to propozycja dla rolników, właścicieli ferm hodowlanych, baz kontaminacyjnych, organizatorów zawodów sportowych. Ochroną objęte są konie i owce w wieku od sześciu miesięcy, bydło w wieku od jednego miesiąca, trzoda chlewna od wagi 25 kg. Ubezpieczeniem mogą tylko być objęte zwierzęta zdrowe i bez wad. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody w postaci padnięcia albo uboju z konieczności powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek choroby albo wypadku zwierzęcia. Ubój z konieczności uznawany jest wówczas, gdy lekarz weterynarii stwierdził na piśmie:
  • brak szans na wyleczenie zwierzęcia
  • agresywność koni lub bydła zagrażającą życiu lub zdrowiu ludzi
  • całkowitą utratę przydatności użytkowej konia na skutek choroby lub wypadku, gdy na skutek wypadku konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia ewentualnie ratowanie wartości rzeźnej
  • Ubezpieczenie zwierząt może być rozszerzone na udokumentowane koszty bezskutecznego, a rokującego nadzieję leczenia, które zostały przez Ciebie poniesione, a zwierzę padło lub zostało dobite z konieczności, w trakcie takiego leczenia.